^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Pomoce logopedyczne

POWIEDZ MI CO ODCZUWASZ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./67

Seria czarno – białych obrazków, które pozwalają poznać dzieciom podstawowe uczucia i emocje – radość, smutek i złość, co pozwala potem na odczytywanie ich u innych ludzi oraz na kształtowanie komunikacji niewerbalnej. Dziecko uczy się mówić o swoich doznaniach oraz o doznaniach innych ludzi, odczytywać emocję i uczucia z mimiki i obrazków. Pomoc ta jest niezwykle przydatna w przypadku ćwiczeń z dziećmi ze spektrum autyzmu, dzieci z afazją oraz w przypadku dzieci dwujęzycznych.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PIOTRUŚ SYLABOWY  nr kat. SMW/Wyp.Pom./69

Gra oparta  na zasadach dobrze znanej dzieciom gry Piotruś zawierająca atrakcyjną propozycję ćwiczeń artykulacji z dziećmi z wadami wymowy i niezakończonym rozwojem mowy. Poza tym pomoc ta rozwija umiejętność czytania sylab, ćwiczy słuch fonemowy, rozwija koncentrację słuchową i wzrokową oraz umiejętność skupiania uwagi u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PALETA - ZESTAW KONTROLNY 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./75

PALETA, zalecana przez pedagogów i psychologów, jest systemem skutecznej edukacji, który rozwija u dziecka spostrzegawczość i koncentrację, uczy myślenia i zapamiętywania oraz kształtuje osobowość i charakter. Jest  to  Zestaw Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 kolorach do których stosuje się tarcze tematyczne ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci.

Przykładowe zabawy

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PALETA - ZESTAW KONTROLNY 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./76

PALETA, zalecana przez pedagogów i psychologów, jest systemem skutecznej edukacji, który rozwija u dziecka spostrzegawczość i koncentrację, uczy myślenia i zapamiętywania oraz kształtuje osobowość i charakter. Jest  to  Zestaw Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 kolorach do których stosuje się tarcze tematyczne ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci.

Przykładowe zabawy

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

KOCHAM MÓWIĆ. HISTORYJKI OBRAZKOWE Z TEKSTAMI 
nr kat.
SMW/Wyp.Pom./66

Zestaw logopedyczny przeznaczony dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, a także rodziców i opiekunów. Zawiera 5 serii historyjek obrazkowych z dołączonymi tekstami. Pomoc przeznaczona jest zarówno dla dzieci z opóźnionym, niezakończonym rozwojem mowy, ale także dla dzieci i dorosłych cierpiących na afazję, dzieci niesłyszących, z implantem ślimakowym, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego.

Pomoc służy do:

 • kształtowania umiejętności swobodnego wypowiadania się,
 • poszerzania słownictwa,
 • uczenia rozumienia pytań,
 • nauki budowania zdań
 • nauki czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania informacji.

Każda z pięciu historyjek składa się z trzech obrazków. Do każdego obrazka przyporządkowano teksty z czterema poziomami trudności – od pojedynczych wyrazów, przez zdania złożone, do wypowiedzi wielozdaniowych z użyciem odmiany rzeczownika oraz czasownika w czasie przeszłym. Dzięki odmianie czasowników przez czasy, dzieci mogą się także uczyć myślenia przyczynowo – skutkowego.

Przykładowe zabawy

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

KOCHAM CZYTAĆ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./

Seria logopedyczna „Kocham czytać” przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym do wczesnej nauki czytania, a także dla dzieci starszych, z wadami wymowy, zagrożonych dysleksją. Pakiet zawiera 18 zeszytów, które pozwalają dziecku poznać wszystkie litery polskiego alfabetu, rozpocząć wczesną naukę czytania. Dziecko zwiększa zasób słownictwa, uczy się czytać ze zrozumieniem, a także uczy się poprawnego pisania trudnych wyrazów. Polecana jest dla dzieci już od trzeciego roku życia. W zestawie znajduje się poradnik dla rodziców i nauczycieli przybliżający metodę nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.

 

Pomoc zakupiona ze środków własnych Stowarzyszenia.

KOCHAM CZYTAĆ. PODRÓŻE JANKA I JAGODY 
nr kat.
SMW/Wyp.Pom./68

Seria logopedyczna „Kocham czytać” przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym do wczesnej nauki czytania, a także dla dzieci starszych, z wadami wymowy, zagrożonych dysleksją.

Seria 12 zeszytów, które pomogą dzieciom opanować umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem oraz nabywanie nawyku samodzielnego uczenia się. Teksty zawierają terminy geograficzne i historyczne, są doskonałym wprowadzeniem do korzystania z podręczników szkolnych. Napisane są w taki sposób, by zachęcać dzieci do zadawania pytań rodzicom oraz do rozmów, które są najlepszą metodą na utrwalenie i rozszerzenie zdobytej wiedzy, jako najbardziej efektywnego sposobu uczenia się.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

GDZIE JEST FILIP? - KONTAKTY SPOŁECZNE nr kat. SMW/Wyp.Pom./65

Książka ta to doskonały materiał do ćwiczeń poszerzających słownictwo dziecka. Pozwala ona nauczyć dziecko prawidłowych relacji społecznych. Wspólna analiza scenek z życia codziennego pozwala zapoznać się dziecku ze słownictwem i zwrotami językowymi wykorzystywanymi w komunikacji min. w takich sytuacjach jak wizyta w sklepie, u dentysty, na dworcu kolejowym, na placu zabaw, w zoo w domu podczas uroczystości rodzinnych.
Wszystkie tematy opracowane zostały według wspólnego schematu: dialog, tekst, zagadka, ćwiczenia, słownictwo związane z opowiedzianą sytuacją.
Książka ta wymaga od dziecka aktywnego uczestnictwa i zaangażowania, rozwija w ten sposób jego kreatywność oraz wyobraźnię. Kształcimy nie tylko nowe pojęcia, ale używamy ich w odpowiedniej formie i uczymy się zasad prawidłowej konstrukcji zdań.
Wspólne zabawy z książką przygotowują dziecko do sytuacji nieznanych, budują jego poczucia bezpieczeństwa i kształtują odporność emocjonalną; łagodząc jego stres. Przynosi to zarówno „korzyści natychmiastowe" jak i procentuje na przyszłość. Dziecko uczy się korzystać z pomocy rodziców w nowych trudnych dla niego sytuacjach.
Na podstawie przedstawionych w książce ilustracji możemy wspólnie tworzyć z dzieckiem nowe, własne opowiadania, które mogą być wprowadzeniem do wspólnych zabaw.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS CO ROBI? CO ROBIĄ? CZASOWNIK 1 nr kat. SMW/Wyp.Pom./83

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Czasownik 1 jest przeznaczony dla dzieci w klasach I - III i zawiera zabawy i ćwiczenia, które związane są z kształtowaniem i utrwalaniem pojęcia czasownika oraz jego funkcji w języku polskim. Materiał językowy zawarty w tej książeczce został uporządkowany z zasadą stopniowania trudności. Łączy on zagadnienia z zakresu gramatyki, frazeologii, stylistyki. Może on być wykorzystywany w kształceniu zintegrowanym do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu, a także w doskonaleniu pracy własnej dziecka.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS BALBINA Z LUBLINA 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./80

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka Balbina z Lublina przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, które uczą dzieci spostrzegawczości, rozróżniania kształtów, kolejności zdarzeń, wyciągania wniosków z danych sytuacji. Uczą one również prawidłowego zachowania w miejscach takich jak dom, szkoła, las, ulica.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS CHYŻA ŻMIJA SYK-SYK  nr kat. SMW/Wyp.Pom./82

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. książeczka przeznaczona jest dla dzieci z problemami w komunikowaniu się z otoczeniem, nieopanowaną umiejętnością poprawnego wysławiania się pod względem artykulacyjnym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

Podstawowe zadania:

 • rozróżnianie głosek b-p, w-f, g-k
 • odszukiwanie głosek d, k, s, c
 • rozpoznawanie liter s, c, z, ż, cz, sz, rz,
 • tworzenie sylab z literami sz, s, c, cz
 • przyporządkowywanie układu liter l-r, r-l w wyrazach
 • brakujące sylaby w wyrazach z literami ż, sz, cz, rz.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./84

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka skierowana jest do dzieci od trzeciego roku życia. Rozwija ona spostrzegawczość, uwagę, pamięć, umiejętność syntezy i analizy wzrokowej i słuchowej, uczy porównywania, klasyfikowania, uogólniania. Dzięki zabawom z książeczkami PUS dzieci utrwalają nazwy przedmiotów codziennego użytku, zabawek, mebli, części ubrania, a także uczą się rozpoznawania kolorów, utrwalają nazwy owoców, warzyw i zwierząt.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS CHRZĄSZCZ Z ŻYRZYNA  nr kat. SMW/Wyp.Pom./81

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna przeznaczona jest dla dzieci z problemami w komunikacji z otoczeniem, nieopanowaną umiejętnością poprawnego wysławiania się pod względem artykulacyjnym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

Podstawowe zadania:

 • głoska f w śródgłosie nazwy obrazka
 • głoska t na początku nazwy obrazka
 • odróżnianie głoski p od b
 • głoska g w nagłosie nazw obrazka
 • głoska s w śródgłosie nazw obrazka
 • rozróżnianie głosek t-k, r-l
 • ustalanie kolejności liter r-l, l-r
 • uzupełnianie brakujących liter w wyrazach
 • trudne sylaby z dwuznakami , dz
 • przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie, zamianę litery lub sylaby
 • tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz, s.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS IDĘ DO SZKOŁY 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./85

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Idę do szkoły 1 to gry i zabawy ogólnorozwojowe dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Dzięki niej dzieci uczą się łączenia w pary obrazków, które do siebie pasują lub nie pasują, o tej samej nazwie i różnym znaczeniu, rozpoznawania i utrwalania nazw ptaków, zwierząt domowych oraz leśnych, morskich.
Książeczka Idę do szkoły uczy:

 • rozpoznawanie kształtów i wielkości
 • określania kierunków
 • poszerzania słownictwa
 • wzbogacania wiedzy
 • zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania
 • rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania, zliczania

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS IDĘ DO SZKOŁY 4  nr kat. SMW/Wyp.Pom./86

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Idę do szkoły to gry i zabawy ogólnorozwojowe dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Książeczka uczy dzieci rozpoznawania kształtów i wielkości, określania kierunków, poszerza ich słownictwo, wzbogaca wiedzę, uczy zapamiętywania szczegółów i ich odtwarzania z pamięci, rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania, zliczania. 
Zadania do wykonania:

 • rozróżnianie i nazywanie zwierząt ze względu na cechę: młode - dorosłe
 • rebusy, litery, proste działania matematyczne
 • rozróżnianie płci dzieci ze względu na imię
 • wyodrębnianie elementów skrzyżowania ulic z sygnalizacją świetlną

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS MIAŁA BABA KOGUTA  nr kat. SMW/Wyp.Pom./89

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka skierowana jest do dzieci, które z różnych powodów nie opanowały umiejętności prawidłowego wysławiania się pod względem artykulacyjnym, mają problemy w komunikacji z otoczeniem, trudności w czytaniu i pisaniu. Dzięki ćwiczeniom z PUSem praca nad prawidłową wymową głosek k i g jest zabawą.

Zadania do wykonania:

 • odszukiwanie głoski k w nazwach obrazków
 • głoska g na początku (w nagłosie) i w środku (w śródgłosie) nazwy obrazka
 • rozróżnianie głosek : g - k
 • brakujące litery g, k w wyrazach
 • wyrazy dźwiękonaśladowcze - odgłosy ptaków zapisane w formie fonetycznej
 • dobieranie w pary wyrazów z taką samą ostatnią i pierwszą sylabą
 • krzyżówka z literą g
 • ukryte sylaby z literami k, g w nazwach obrazków
 • odszukiwanie w zbiorze wyrazów z k, g
 • tworzenie wyrazów poprzez dodanie sylab z literami g lub k
 • zagadki, których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS KRUK Z KRUKLANKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./87

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka skierowana jest do dzieci, które z różnych powodów nie opanowały umiejętności prawidłowego wysławiania się pod względem artykulacyjnym, mają problemy w komunikacji z otoczeniem, trudności w czytaniu i pisaniu. Dzięki zabawom z Krukiem ćwiczenia prawidłowej wymowy głoski "r" nie są nudną, żmudną pracą.

Podstawowe ćwiczenia Kruka:

 • odszukanie takiego samego ciągu liter
 • głoski r i t w nazwie obrazka
 • głoska r w nagłosie i śródgłosie
 • rozróżnianie głosek l i r
 • tworzenie sylab i rymów z głoską r
 • dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r
 • brakujące głoski r i l w rzeczownikach
 • tworzenie wyrazów poprzez dodanie końcowej właściwej sylaby
 • dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie głoski r i l
 • trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS PRZYGODY KURKI KOKO 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./90

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka zawiera zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków. Doskonali pamięć, uwagę, spostrzegawczość, analizowanie, porównywanie. Zadania polegają na dobieraniu w pary, wskazywaniu różnic i podobieństw, rozróżnianiu kształtów i kolorów, odnajdowaniu elementów w zbiorze.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS SAMO TU I TERAZ 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./92

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka skierowana jest do najmłodszych odbiorców. Pomaga ona doskonalić sprawności umysłowe i rozwija spostrzegawczość, uwagę, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, uczy porównywania, klasyfikowania, uogólniania.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS SAMO TU I TERAZ 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./93

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Książeczka skierowana jest do najmłodszych odbiorców. Pomaga ona doskonalić sprawności umysłowe i rozwija spostrzegawczość, uwagę, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, uczy porównywania, klasyfikowania, uogólniania.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS W ŚWIECIE ZWIERZĄT 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./95

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.  Książeczka skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Pomaga ona utrwalić nazwy zwierząt, uczy rozpoznawania ich, odpowiada na pytania jak wyglądają, gdzie mieszkają zwierzęta, czy są duże, czy małe.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS ŁATWE ĆWICZENIA DO NAUKI CZYTANIA 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./65

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka ma na celu przybliżenie dziecku zagadnień związanych z literami, wyrazami, samogłoskami, spółgłoskami. Dziecko uczy się odczytywania wyrazów, łączenia w pary wyrazów rymujących się, wyodrębniania liter, określenia kolejności liter w alfabecie.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS SKONCENTRUJ SIĘ 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./94

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Skoncentruj się jest znakomitym treningiem i pomocą w rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci, ważnym dla osiągnięcia sukcesu w nauce czytania, pisania i liczenia. Porównywanie, wyszukiwanie różnic i podobieństw, obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur wpływa na stopniowe wydłużanie się okresów koncentracji i uwrażliwienie jego spostrzegawczości.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS 100 PYTAŃ I ODPOWIEDZI 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./77

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka skierowana jest do dzieci przedszkolnych i szkolnych, do uczących się czytać, a także tych, które już czytać potrafią. Ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Wszystkie ilustracje są czarno - białe, co zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania, ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową. Zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS 100 PYTAŃ I ODPOWIEDZI 3  nr kat. SMW/Wyp.Pom./78

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka skierowana jest do dzieci przedszkolnych i szkolnych, do uczących się czytać, a także tych, które już czytać potrafią. Ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Wszystkie ilustracje są czarno - białe, co zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania, ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową. Zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS 100 PYTAŃ I ODPOWIEDZI 4  nr kat. SMW/Wyp.Pom./79

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów.
Książeczka skierowana jest do dzieci przedszkolnych i szkolnych, do uczących się czytać, a także tych, które już czytać potrafią. Ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Wszystkie ilustracje są czarno - białe, co zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania, ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową. Zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS ZESTAW KONTROLNY 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./96

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Zestawy Pus składają się z tak zwanego Zestawu Kontrolnego, czyli poręcznego plastikowego pudełeczka, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków oraz ponad 70 książeczek do nauczania przedszkolnego, zintegrowanego, matematyki, środowiska, języka polskiego, języków obcych.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PUS ZESTAW KONTROLNY 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./97

Uniwersalny System Edukacji PUS to nauka przez zabawę. Daje on dziecku satysfakcję i radość z efektów samodzielnego działania. Pozwala skutecznie zdobywać, poszerzać i utrwalać wiedzę. System ten daje możliwość pracy we własnym tempie oraz samodzielnego kontrolowania jej efektów. Zestawy Pus składają się z tak zwanego Zestawu Kontrolnego, czyli poręcznego plastikowego pudełeczka, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków oraz ponad 70 książeczek do nauczania przedszkolnego, zintegrowanego, matematyki, środowiska, języka polskiego, języków obcych.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SEKWENCJE  nr kat. SMW/Wyp.Pom./152

Zestaw zawiera 80 kartoników. Dziesięć wzorów po osiem sztuk. Cztery obrazki (koń, świnka, kura i krowa) stanowią materiał tematyczny. Pięć pozostałych (słońce, księżyc, kwadrat oraz kropki w trzech wielkościach) to materiał atematyczny (symboliczny).

Zestaw ten służy do ćwiczenia sekwencji czyli ciągu znaków (symboli) stanowiących uporządkowaną według określonej reguły strukturę. W sekwencji struktury (dwu-, trzy-, czteroelementowe) powtarzają się np. ◊●●◊●●◊. Miejsce kolejnego znaku w sekwencji wynika z przyjętej arbitralnie reguły. Definicja sekwencji odzwierciedla porządek znaków językowych – mówionych i pisanych, dlatego tak ważne w procesie terapii wszystkich dzieci są ćwiczenia porządkowania.

 

Pomoc podarowana przez portal Konferencje Logopedyczne.

AFAZJA  nr kat. SMW/Wyp.Pom./153

Ilustracje znajdujące się w zestawie obrazują rozmowę. Pozwalają wypełniać listy dialogowe w sytuacjach:

 1. Przywitania
 2. Pożegnania
 3. Prośby o podanie lub zakup napojów i pokarmów

Pacjenci z częściowo zachowaną umiejętnością czytania lub globalnego rozpoznawania wyrazów mogą wspierać swoją pamięć i uwagę poprzez napisy.
W sytuacji braku mowy terapeuta formułuje kwestie swoje i pacjenta, pełniąc podwójną rolę nadawcy i odbiorcy wypowiedzi. Osoba z afazją może budować swoje zdania korzystając z użytej przez terapeutę formuły: Proszę o … i obrazka przedstawiającego różne elementy rzeczywistości. W każdej sytuacji zaburzeń w komunikacji społecznej dochodzi do frustracji. Budowanie i odbudowywanie  języka w umyśle Drugiego Człowieka zawsze opiera się na tych samych mechanizmach – uczenia się w dialogu, poprzez naśladowanie, współdziałanie i instrukcję.
Aby skutecznie uczyć się języka trzeba używać go do komunikacji. Wychodząc od używanych przez grupę społeczną wypowiedzi  budowany jest dostępny pacjentowi  system językowy.

 

Pomoc podarowana przez portal Konferencje Logopedyczne.

PAMIĘĆ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./154

Zestaw zawiera 42 kartoniki (21 par) o wymiarach 6x6cm. W zestawie znajdują się obrazki tematyczne (realnie istniejące przedmioty, postaci) jak i atematyczne (symboliczne, figury).

Dzięki tej pomocy możemy ćwiczyć pamięć – funkcje prawo- i lewopółkulowe.
Ćwiczenia pamięci są ważną częścią wszystkich działań terapeutycznych i logopedycznych. Pomoc ta jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, z deficytami uwagi i koncentracji, zagrożone dysleksją, z zakłóceniami funkcji sekwencyjnych i linearnych (dzieci powinny codziennie przez 10-15 minut wykonywać zadania pamięciowe).

 

Pomoc podarowana przez portal Konferencje Logopedyczne.

SZEREGI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./155

Zestaw zawiera 64 elementy o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów. Aby wykonać ćwiczenia polegające na naśladowaniu szeregów należy zaopatrzyć się w dwa zestawy elementów.

Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przytoczona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym. Dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych możliwe jest budowanie znaczeń. Liczne błędy w uszeregowaniu znaków językowych można obserwować u dorosłych osób z afazją, u dzieci z autyzmem, alalią i afazją dziecięcą, u uczniów z dysleksją, a także u osób uczących się języków obcych.
Podczas konstruowania szeregów do ćwiczeń stymulujących muszą być uwzględnione następujące cechy:

 • rosnąca wielkość (od najmniejszego do największego),
 • malejąca wielkość (od największego do najmniejszego), 
 • stopniowe domykanie rysunku,
 • rosnąca intensywność barwy.

 

Pomoc podarowana przez portal Konferencje Logopedyczne.

RELACJE  nr kat. SMW/Wyp.Pom./156

Zestaw składa się z 84 elementów (obrazki) i pozwala na stymulację:

 • analizy wzrokowej
 • koncentracji
 • świadomej kontroli wzrokowej
 • uwagi dowolnej
 • rozumienia instrukcji niewerbalnej
 • rozumienia zwerbalizowanych przez terapeutę relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru
 • werbalizowania relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru

Ćwiczenia dostrzegania relacji przygotowują do: rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych, uczenia się przez instrukcję, nabywania systemu językowego – gramatyki języka.

 

Pomoc podarowana przez portal Konferencje Logopedyczne.

PIERWSZE SŁOWA 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./63

„Moje pierwsze słowa” cz 1. to pomoc dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3.

Przeznaczone są do wspólnej zabawy dziecka z rodzicami.  Z pomocy tej mogą też skorzystać dzieci cztero i pięcioletnie, które rozpoczynają naukę czytania.

Najważniejszymi elementami są duże, kartonowe obrazki oraz etykietki z napisami. Dzięki tym napisom dziecko poznaje graficzny zapis słów, co ułatwia mu późniejszą naukę czytania.

Pomoc służy do poszerzania słownictwa czynnego i biernego,nauki czytania globalnego.

Możemy wykorzystać tę pomoc również do:

 • ćwiczeń słuchowych
 • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości
 • tworzenia kategorii i zbiorów
 • świadomości wypowiadania swoich obserwacji i myśli

Przykładowe zabawy

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PIERWSZE SŁOWA 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./64

„Moje pierwsze słowa” cz 2. to pomoc dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3.

Przeznaczone są do wspólnej zabawy dziecka z rodzicami. Z pomocy tej mogą też skorzystać dzieci cztero i pięcioletnie, które rozpoczynają naukę czytania.

Najważniejszymi elementami są duże, kartonowe obrazki oraz etykietki z napisami. Dzięki tym napisom dziecko poznaje graficzny zapis słów, co ułatwia mu późniejszą naukę czytania.

Pomoc służy do poszerzania słownictwa czynnego i biernego, nauki czytania globalnego.

Możemy wykorzystać tę pomoc również do:

 • ćwiczeń słuchowych
 • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości
 • tworzenia kategorii i zbiorów
 • świadomości wypowiadania swoich obserwacji i myśli

Przykładowe zabawy

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE UKŁADANKI 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./59

Jest to pomoc edukacyjna wspomagająca naukę czytania sylabowego. Pozwala ona na prowadzenie szeregu ćwiczeń zarówno na materiale wyrazów globalnych, jak i na materiale sylabowym. Jest uzupełnieniem serii MOJE SYLABKI .

W pierwszej części prezentujemy dziecku wyrazy zbudowane z dwóch sylab otwartych (zakończonych na samogłoskę).

Zestaw składa się z następujących elementów:

 1. Obrazek;
 2. Przecięty obrazek z podpisem;
 3. Przecięty obrazek;
 4. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego;
 5. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby.

Etapy pracy z dzieckiem

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE SYLABKI 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./54

Zestaw ćwiczeń dla przedszkolaków oraz uczniów zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zostały one tak opracowane, by mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, ale także rodzice i opiekunowie w czasie zabawy z dzieckiem w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i zagrożonymi dysleksją. Ćwiczenia polecane są także jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Cały materiał podzielony jest na pięć etapów, zgodnie z etapami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zestaw pierwszy zawiera:

 • samogłoski
 • wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t, d
 • wyrazy do czytania globalnego
 • zestawy samogłoska - sylaba otwarta
 • wyrazy dwusylabowe złożone z sylab otwartych
 • zdania i proste teksty

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE SYLABKI 2  nr kat. SMW/Wyp.Pom./55

Zestaw ćwiczeń dla przedszkolaków oraz uczniów zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zostały one tak opracowane, by mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, ale także rodzice i opiekunowie w czasie zabawy z dzieckiem w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i zagrożonymi dysleksją. Ćwiczenia polecane są także jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Cały materiał podzielony jest na pięć etapów, zgodnie z etapami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zestaw drugi zawiera:

 • sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n
 • zestawy samogłoska - sylaba otwarta
 • wyrazy do czytania globalnego
 • wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych
 • zdania i proste teksty

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE SYLABKI 3  nr kat. SMW/Wyp.Pom./56

Zestaw ćwiczeń dla przedszkolaków oraz uczniów zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zostały one tak opracowane, by mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, ale także rodzice i opiekunowie w czasie zabawy z dzieckiem w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i zagrożonymi dysleksją. Ćwiczenia polecane są także jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Cały materiał podzielony jest na pięć etapów, zgodnie z etapami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zestaw trzeci zawiera:

 • sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n
 • wyrazy do czytania globalnego
 • pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych
 • zdania i teksty

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE SYLABKI 4  nr kat. SMW/Wyp.Pom./57

Zestaw ćwiczeń dla przedszkolaków oraz uczniów zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zostały one tak opracowane, by mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, ale także rodzice i opiekunowie w czasie zabawy z dzieckiem w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i zagrożonymi dysleksją. Ćwiczenia polecane są także jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Cały materiał podzielony jest na pięć etapów, zgodnie z etapami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zestaw czwarty zawiera:

 • sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz,
 • krótkie wyrazy jednosylabowe
 • wyrazy czytane globalnie
 • pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych
 • teksty i krzyżówki sylabowe

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MOJE SYLABKI 5  nr kat. SMW/Wyp.Pom./58

Zestaw ćwiczeń dla przedszkolaków oraz uczniów zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zostały one tak opracowane, by mogli z nich korzystać zarówno nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, ale także rodzice i opiekunowie w czasie zabawy z dzieckiem w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i zagrożonymi dysleksją. Ćwiczenia polecane są także jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Cały materiał podzielony jest na pięć etapów, zgodnie z etapami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zestaw piąty zawiera:

 • sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami ś, ź, ć, , r, ń
 • pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych
 • wyrazy z samogłoskami nosowymi ą, ę
 • grupy spółgłoskowe
 • teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

WARSZTAT SEKWENCJI FOTO  nr kat. SMW/Wyp.Pom./146

Pomoc zawiera zestaw 13 serii rożnych zdarzeń, czynności, którego bohaterem są dzieci, każda historyjka zawiera 4 zdjęcia. Zadaniem dziecka jest ułożenie ich we właściwej kolejności. Ćwiczenie takie rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, umiejętność kojarzenia, przewidywania oraz określania przyczyny i skutku.
Pomoc ta rozwija także słownik, umiejętność opowiadania krótkich historyjek.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

CO PÓŹNIEJ? 1 nr kat. SMW/Wyp.Pom./144

Zestaw zawiera 25 historyjek obrazkowych o różnym stopniu trudności (każda historyjka zawiera od 4 do 7 elementów). Pomoc ta jest przydatna do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, przyczynowo–skutkowego, tworzenia sekwencji zdarzeń, kojarzenia. Układając historyjki rozwijamy takie funkcje słowne jak: formułowanie zdań, opisów, rozwijamy słownik dziecka.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

CO PÓŹNIEJ? 2 nr kat. SMW/Wyp.Pom./145

Zestaw zawiera 25 historyjek obrazkowych o różnym stopniu trudności (każda historyjka zawiera od 4 do 7 elementów). Pomoc ta jest przydatna do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, przyczynowo–skutkowego, tworzenia sekwencji zdarzeń, kojarzenia. Układając historyjki rozwijamy takie funkcje słowne jak: formułowanie zdań, opisów, rozwijamy słownik dziecka.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

ODMIANA RZECZOWNIKA 1 nr kat. SMW/Wyp.Pom./136

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.

Pomoc pozwala na:

 • dokładne wysłuchanie końcówki odmienionego wyrazu
 • zapoznanie się z różnymi formami odmiany wyrazów
 • ćwiczenie artykulacji (wymowy) wyrazów i końcówek
 • ćwiczenie uwagi słuchowej
 • ćwiczenie rozumienia wypowiedzi językowych
 • przygotowanie do samodzielnego budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki. Pozwoli to na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SYLABY I RZECZOWNIKI 1 nr kat. SMW/Wyp.Pom./128

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.

Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by długość trwania spółgłosek była równa długości brzmienia samogłosek.

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki. Pozwoli to na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Optymalny sposób stymulacji to codzienne 2x10 minutowe słuchanie nagrania, z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SYLABY I RZECZOWNIKI 2 nr kat. SMW/Wyp.Pom./129

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.

Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by długość trwania spółgłosek była równa długości brzmienia samogłosek.

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki. Pozwoli to na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Optymalny sposób stymulacji to codzienne 2x10 minutowe słuchanie nagrania, z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SYLABY I RZECZOWNIKI 3 nr kat. SMW/Wyp.Pom./130

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.

Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by długość trwania spółgłosek była równa długości brzmienia samogłosek.

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki. Pozwoli to na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Optymalny sposób stymulacji to codzienne 2x10 minutowe słuchanie nagrania, z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SYLABY I CZASOWNIKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./132

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.

Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by długość trwania spółgłosek była równa długości brzmienia samogłosek.

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki. Pozwala to na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Optymalny sposób stymulacji to codzienne 2x10 minutowe słuchanie nagrania, z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PRZECIWIEŃSTWA - KARTY ĆWICZEŃ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./141

Pomoc ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Podstawowe zastosowanie to wykorzystanie pomocy do poznania wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym.
Karty ćwiczeń - Przeciwieństwa są także podstawą do:

 • rozumienia określeń ogólnie wartościujących
 • ułatwienia klasyfikacji na rzeczy dobre i złe, ładne i brzydkie, dozwolone i zakazane, te których należy unikać lub akceptować,
 • doskonalenia i usprawniania rozwoju mowy
 • powiększenia słownictwa o przymiotniki.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SYLABY - KARTY LOGOPEDYCZNE  nr kat. SMW/Wyp.Pom./142

Zestaw przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dla dzieci mających utrudnione przetwarzanie języka w strukturach prawej półkuli mózgu, które nie mogą skutecznie czytać metodą analityczną (przez głoskowanie). Zestaw składa się z paradygmatów wszystkich sylab, których opanowanie ułatwi dziecku sprawną naukę czytania i pisania. Pomoc tę można wykorzystać także do wspomagania ćwiczeń artykulacyjnych.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

UKŁADANKI Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH  nr kat. SMW/Wyp.Pom./125

Zestaw zwiera szablony ze wzorami (obrazki z figur geometrycznych) oraz zestaw figur (koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt) różnej wielkości. Pomoc ta rozwija umiejętność segregowania według kształtu, wielkości oraz przede wszystkim umiejętność odwzorowywania.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

PRZYIMKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./135

Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy.
Nagranie przygotowane w profesjonalnym studio zostało tak przetworzone elektronicznie, by długość trwania spółgłosek była równa długości brzmienia samogłosek. Zwolnienie tempa mowy umożliwia formowanie się prawidłowych wzorców słuchowych, a potem samodzielne tworzenie wypowiedzi.

Do płytek dołączono ilustrowane książeczki wprowadzające przyimki proste na, w, pod, nad, przy, za, obok, miedzy z różnymi rzeczownikami.

Dziecko uczy się nie tylko zastosowania przyimków oraz przyswaja sobie odmianę wyrazów.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE  nr kat. SMW/Wyp.Pom./139

Pomoc wspomagająca ćwiczenia samogłosek oraz trudnych spółgłosek, ale w ułatwionej sytuacji komunikacyjnej.

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci:

 • dwujęzycznych
 • niedosłyszących
 • z niezakończonym rozwojem mowy
 • z wadami wymowy
 • z afazja i alalią
 • z zaburzeniem komunikacji językowej
 • z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi

Praca z książeczką Wyrażenia dźwiękonaśladowcze poprawia koncentrację i uwagę dziecka oraz jest drugim etapem w nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

SAMOGŁOSKI I WYKRZYKNIENIA  nr kat. SMW/Wyp.Pom./140

Pomoc wspomaga prawidłową artykulację samogłosek

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci:

 • dwujęzycznych
 • niedosłyszących
 • z niezakończonym rozwojem mowy
 • z wadami wymowy
 • z afazja i alalią
 • z zaburzeniem komunikacji językowej
 • z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi

Praca z książeczką Samogłoski i wykrzyknienia poprawia koncentrację i uwagę dziecka oraz stanowi pierwszy etap w nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

LABIRYNT LOGOPEDYCZNY  nr kat. SMW/Wyp.Pom./143

Oryginalna logopedyczna pomoc dydaktyczna. Wspaniała zabawa i jednocześnie ćwiczenie oddechu. Na tablicy magnetycznej można skomponować dowolny tor przeszkód, używając drewnianych klocków podklejonych taśmą magnetyczną. Zadaniem dziecka jest przedmuchanie za pomocą słomki jedną z 3 piłek: pingpongową, metalową lub drewnianą. Zróżnicowana waga piłeczek zmienia opór, jaki stawiają one przed powietrzem. Dzięki różnej wadze piłeczek oraz kształtów elementów - materiał stanowi atrakcyjną pomoc do ćwiczenia regulacji dmuchanego powietrza. Dzieci chętnie zagrają w taką grę, która urozmaica żmudne ćwiczenia oddechowe.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

CO ROBI? CZYM?  nr kat. SMW/Wyp.Pom./107

Zestaw plakietek i etykietek służący do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi.

Zestaw ten służy do nauki dopasowywania małych elementów do całości, dopasowywania czasownika i rzeczownika w odpowiedniej formie do obrazka, odpowiedzi na pytania: Czym.....? Co robi.....?, przez podanie etykietek lub wypowiedź oraz czytanie pełnymi wyrazami zdań dwuwyrazowych (czytanie globalne).

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

TRUDNE GŁOSKI  nr kat. SMW/Wyp.Pom./134

Książeczka Trudne głoski i dołączona do niej płytka z nagraniem sylab umożliwi prawidłową percepcję spółgłosek w sylabach. Czas trwania głosek w sylabach jest wydłużony, co daje możliwość prawidłowej percepcji dźwięków. Aby ułatwić młodszym dzieciom zapamiętywanie miejsca i sposobu artykulacji trudnych głosek przygotowano wizualizację. Rysunki pozwolą dziecku automatycznie uruchomić narządy artykulacyjne. Słuchać należy w słuchawkach, aby inne dźwięki płynące z otoczenia nie zaburzały odbioru, a także by pomóc dzieciom w koncentrowaniu uwagi na słuchaniu mowy. Optymalny czas ćwiczeń - 10 minut dziennie

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

 

PYTAM I ODPOWIADAM - KARTY ĆWICZEŃ  nr kat. SMW/Wyp.Pom./140

Pomoc ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Podstawowe zastosowanie to wykorzystanie pomocy do nauki rozumienia pytań.
Karty ćwiczeń - Pytam i odpowiadam są także podstawą do:

 • samodzielnego budowania zdań gramatycznie poprawnych
 • doskonalenia i usprawniania rozwoju mowy
 • powiększenia słownictwa o pytajniki.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

MÓJ PIERWSZY ZESTAW BAMBINO LUK  nr kat. SMW/Wyp.Pom./148

Ta książeczka wprowadza dzieci w wieku od 2 lat krok po kroku w sposób pracy i zabawy w przyjaznym systemie edukacyjnym BambinoLUK. Zawiera ćwiczenia polegające na układaniu, proste ćwiczenia wstępne i ćwiczenia standardowe.
BambinoLUK rozwija zdolności dokładnej obserwacji, koncentracji i logicznego myślenia, prostą i logiczną samokontrolę orz zawiera odpowiednie do wieku ćwiczenia bez tekstów do samodzielnego rozwiązywania przez dzieci.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

POTRAFIĘ TO ROZWIĄZAĆ W WIEKU 2 I PÓŁ LAT! 
nr kat.
SMW/Wyp.Pom./149

Jest to zestaw łatwych ćwiczeń bez tekstów do samodzielnego rozwiązywania przez dzieci.
Rozwija on zdolności dokładnej obserwacji, porównywania i przyporządkowywania, logicznego myślenia oraz koncentrację uwagi.
W tych ćwiczeniach rozwijamy percepcję wzrokową, dobieramy w pary przedmioty do cieni, przedmioty z różnej perspektywy, w różnym kolorze (stałość przedmiotu) oraz składamy całość z części.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

CIESZĘ SIĘ, ŻE IDĘ DO PRZEDSZKOLA 1  nr kat. SMW/Wyp.Pom./150

Jest to zestaw łatwych ćwiczeń bez tekstów do samodzielnego rozwiązywania przez dzieci.
Rozwija on zdolności dokładnej obserwacji, porównywania i przyporządkowywania, logicznego myślenia oraz koncentrację uwagi. Podczas tych ćwiczeń dopasowujemy kształty, dobieramy pasujące, brakujące elementy.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

KOLORY I KSZTAŁTY  nr kat. SMW/Wyp.Pom./151

Jest to zestaw łatwych ćwiczeń bez tekstów do samodzielnego rozwiązywania przez dzieci.
Rozwija on zdolności dokładnej obserwacji, porównywania i przyporządkowywania, logicznego myślenia oraz koncentrację uwagi. Ten zestaw rozwija głównie percepcję wzrokową, rozpoznawanie kształtów i kolorów.

 

Pomoc zakupiona z dotacji uzyskanej od Fundacji BRE Banku.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.