^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień

Ufundowanie paczek świątecznych dla dzieci występujących w szkolnej Jasełce oraz dzieci będących pod opieką WWR i przedszkola specjalnego.

Zorganizowanie Mikołajek i udział w warsztatach muzycznych „Baby Boom Bumw Filharmonii. W zabawie wzięły udział dzieci z Zespołu WWR oraz dzieci z grup przedszkolnych będących pod opieką naszego Stowarzyszenia.

Pozyskanie sponsora – P&G i przygotowanie paczek dla rodziców będących pod opieką Stowarzyszenia oraz dla 11 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 

Październik

Złożony wniosek i podpisanie umowy dotyczącej wykorzystania 1%. Pieniądze (1025 zł.) zostały przeznaczone na zakup szafy i wycieczkę do Eksperymentarium uczniów z klasy IV-VI szkoły podstawowej i młodzieży z klas I-III gimnazjum będących pod opieką  Stowarzyszenia Mniej Więcej.

 

Wrzesień

Wybór nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia została p. Katarzyna Presler, skarbnikiem- sekretarzem – p. Alicja Kniewska. Skład komisji rewizyjnej i pozostałych członków zarządu został bez zmian.

 

Lipiec – sierpień

Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa. Zajęcia przeprowadzone dla dzieci będących pod opieką naszego Stowarzyszenia. Projekt realizowany z dotacji „Reklama Dzieciom”.

Pozyskanie materiałów budowlanych i stworzenie sali do zajęć prowadzonych metodą Integracji Sensorycznej. Materiały budowlane zostały przekazane przez firmę LEROY MERLIN, a remont wykonali nieodpłatnie jej pracownicy: Bernard Żurawski, Dorota Dziedzic, Mateusz Bednarek, Wojciech Michałowski.

 

Czerwiec

Uzyskanie dotacji z Orange na imprezę integracyjną z okazji zakończenia roku szkolnego. Projekt pod nazwą „Wodne szaleństwo" zakładał wycieczkę na termy w Uniejowie.

 

Maj

Pomoc w organizacji otwarcia szkolnego Orlika, któremu towarzyszyła XIV Dziecięca Olimpiada klas I-IV oraz gry i zabawy dla oddziałów przedszkolnych. Uczestnikami imprezy były dzieci z placówek specjalnych, masowych oraz dzieci będące pod opieką Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dofinansowanie szkolenia Beaty Brzezińskiej w zakresie metody Tomatisa.

 

Kwiecień

Współorganizowanie debaty pt. „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami".

Szkolenie „Integracja odruchów dynamicznych i postularnych z układem ruchowym całego ciała wg dr Swietłany Masgutowej” dla terapeutów i nauczycieli.

 

Marzec

Szkolenie „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych” dla terapeutów, nauczycieli i studentów.

Uzyskanie dotacji z BRE Banku na zakup sprzętu do treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Uzyskanie dotacji z akcji „Reklama dzieciom” na zakup sprzętu do treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć prowadzonych metodą Tomatisa dla dzieci będących pod opieką stowarzyszenia.

 

Luty

Przekazanie materiałów budowlanych i przeprowadzenie prac remontowych w salach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Remont został wykonany nieodpłatnie przez firmę z Konstantynowa Łódzkiego, której właścicielem jest Mieczysław Pajszczyk.

 

 

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.