^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

17 czerwca 2015r. odbyła się wycieczka do Warszawy pod hasłem „Baśnie i legendy Warszawy”.

W wyjeździe uczestniczyło 34 uczniów ZSS nr 5 z zespołów edukacyjno-terapeutycznych (klasy I-III) pod opieką swoich wychowawczyń. Uczestniczyły w imprezie także mamy, członkinie stowarzyszenia „Mniej Więcej”: Panie Szadkowska, Różalska i Oleksik oraz chętni rodzice.

Celem wyjazdu była integracja zespołów klasowych, przełamywanie barier i włączanie osób niepełnosprawnych do czynnego udziału w życie kulturalne.

Uczestnicy zwiedzali Warszawę - Stare Miasto tropem najbardziej znanych baśni i legend związanych ze stolicą pod opieką pani przewodnik.

Efektami wycieczki są niewątpliwie: lepsze zintegrowanie grupy, znajomość prezentowanych baśni i legend, umiejętność właściwego, bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych, zatłoczonych, umiejętność uczestniczenia w sposób odpowiedni w wycieczce prowadzonej przez przewodnika.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.