^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

W dniach 1- 23 września 2011r. gościliśmy u siebie wystawę "Listy do syna", której autorem są Chris Niedenthal i Wioletta Mikusek.

On to znany fotograf, ona jest matką. Matką wyjątkową, choć jedną z wielu wyjątkowych matek, matek dzieci z trisomią 21 czyli zespołem Downa. Wioletta Mikusek to autorka listów pisanych do syna, listów które zaczęła notować w 48 godzinie życia Stasia, pierwszej w której dowiedziała się, że jest ich troje: ona, jej dziecko i zespół Downa. Listy to zapis lęku, bezradności, pogodzenia się z losem, niepoddawania się, walki o normalność, szczęścia macierzyństwa, niezrozumienia czy wręcz wrogości innych ludzi, wspólnoty z rodzinami podobnymi do jej rodziny i codziennych radości. Nie ma w nich rozdzierania szat, patetycznych sformułowań, heroicznych gestów. Są przejmującym dokumentem właśnie przez swoją zwykłość. Są też, czy potrafimy sobie to wyobrazić czy nie, zapisem normalności.

Zdjęcia Chrisa Niedenthala to portrety kilku matek i ich dzieci. Też codzienne, zwykłe, realizowane w domowych wnętrzach, parku, z ilustrowaną książeczką i na macie edukacyjnej. Pokazują normalność. Czułość i ciepło, jakie cechuje każdą matkę w relacjach z jej dzieckiem. Tu nie jest inaczej, ani bardziej, ani mniej. Zespół Downa - inny i obcy, budzący lęk, czasem może odrazę, często współczucie czy nawet niepotrzebną litość, dla tych kobiet jest codziennością i normalnością. Na pewno zmienił i utrudnił ich życie, przekształcił aspiracje i oczekiwania. Nie zabrał jednak radości i szczęścia.

 

Wystawa Listy do Syna została zrealizowana dzięki dotacji uzyskanej w ramach konkursu grantowego programu „Wspieramy Mamy”, ogłoszonego w maju 2007 r. przez firmę AXA. Głównym celem realizacji programu „Wspieramy Mamy” jest pomoc finansowa i merytoryczna organizacjom działającym na rzecz matek w Polsce. Projekt "Listy do syna" , dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, które jest jego autorem, stał się akcją społeczną, przybliżającą problem akceptacji niepełnosprawności. Wystawa od 2008 roku odwiedza różne miasta Polski.

 

Tym razem odwiedziła Łódź, a my pokazaliśmy ją mieszkańcom naszego miasta przygotowując ekspozycję w ZSS nr 5 przy ul. Plantowej, w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia", w Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 1, w Domu Ludowym przy ulicy Tuwima 34 oraz w parafii pw. Podwyższenia świętego Krzyża w Łodzi.

 

Bardzo serdecznie chcemy podziękować Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi za wypożyczenie sztalug, dzięki którym będziemy mogli zaprezentować prace Chrisa Niedenthala i Wioletty Mikusek szerszemu gronu osób.

Serdeczne podziękowania składamy także dyrektorowi ZSS nr 5 w Łodzi - pani Annie Burdyce,  kierownikowi Domu Kultury "Lutnia", Proboszczowi parafii Niepokalanego Serca Św. Antoniego M. Klareta, prezesowi Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i proboszczowi parafii Podwyższenia świętego Krzyża w Łodzi, którzy zezwolili na pokazanie wystawy w ich placówkach.

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z wystawy, zrobionych podczas ekspozycji przed Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 1.

 

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.