^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Rozmaitości

Niektórzy zastanawiają się co nauczyciel może robić w majowy weekend? Opalać się? Odpoczywać? Leniuchować? Pewnie czasami też, ale nauczyciele z naszej zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 postanowili ten czas spędzić w zupełnie inny sposób. Jaki?
To był dosyć pracowity czas na pogłębienie swojej wiedzy i wymianę doświadczeń w pracy z dziećmi z autyzmem.

Nasze Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie dla nauczycieli dotyczące Treningu Umiejętności Społecznych.
Szkolenie poprowadziły doświadczeni specjaliści z Synapsis. Kto jest ciekawy jak nauczyciele się uczą, niech zerknie na nasze fotki.

Ewa Gadomska i Sylwia Gamus – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 116, wspólnie z uczniami zorganizowały w swojej szkole zbiórkę pomocy edukacyjnych. Udało się zebrać nie jedną, nie dwie, ale kilka kartonów układanek, puzzli i gier. Uczniowie i organizatorki zbiórki wspólnie postanowili przekazać zebrane pomoce naszemu stowarzyszeniu. Część pomocy zasili zbiór naszej wypożyczalni, a część zostanie przekazana na świetlicę szkolną.
„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn” (Romain Rolland).

DZIĘKUJEMY za okazaną pomoc i wsparcie.

Mamy nową salę!

W tym roku jesień i zima nie były dla nas łaskawe. Wielokrotne opady deszczu spowodowały zalanie sali rehabilitacyjnej Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju mieszczącego się przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi. Niestety w takich warunkach nie można było pracować z dziećmi.

Na ratunek pospieszył nam Super Tata naszego podopiecznego Jasia – p. Benek Żurawski. Ale oczywiście nie sam. Przybył do nas z dzielną ekipą – pracownikami LEROY MERLIN. W składzie brygady remontowej oprócz p. Benka byli: Dorota Dziedzic, Mateusz Bednarek, Wojciech Michałowski. Prace trwały w okresie wakacyjnym, aby od września nowa sala błyszczała i zachęcała dzieci do owocnej pracy.

Materiały niezbędne do wykonania remontu przekazała firma LEROY MERLIN. Pracownikom i firmie serdecznie dziękujemy.

Zobaczcie na zdjęciach jak to wszystko wyglądało.

W dniach 6-8 maja 2011r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie dotyczące metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie prowadziła Pani mgr. Alicja Wilkołazka, uczestnikami byli członkowie naszego Stowarzyszenia oraz osoby, które poprzez naszą stronę internetową zechciały się przyłączyć i wziąć udział w naszym szkoleniu. Uczestnicy mieli okazję poznać genezę i teoretyczne podstawy metody Ruchu Rozwijającego. Najważniejszym chyba punktem spotkania i niewątpliwie dającym dużo radości było doświadczenie na własnym ciele aktywności z zakresu metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

W związku z tym, że było to pierwsze szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie, na pamiątkę postanowiliśmy je udokumentować na zdjęciach.

W dniach 1- 23 września 2011r. gościliśmy u siebie wystawę "Listy do syna", której autorem są Chris Niedenthal i Wioletta Mikusek.

On to znany fotograf, ona jest matką. Matką wyjątkową, choć jedną z wielu wyjątkowych matek, matek dzieci z trisomią 21 czyli zespołem Downa. Wioletta Mikusek to autorka listów pisanych do syna, listów które zaczęła notować w 48 godzinie życia Stasia, pierwszej w której dowiedziała się, że jest ich troje: ona, jej dziecko i zespół Downa. Listy to zapis lęku, bezradności, pogodzenia się z losem, niepoddawania się, walki o normalność, szczęścia macierzyństwa, niezrozumienia czy wręcz wrogości innych ludzi, wspólnoty z rodzinami podobnymi do jej rodziny i codziennych radości. Nie ma w nich rozdzierania szat, patetycznych sformułowań, heroicznych gestów. Są przejmującym dokumentem właśnie przez swoją zwykłość. Są też, czy potrafimy sobie to wyobrazić czy nie, zapisem normalności.

Zdjęcia Chrisa Niedenthala to portrety kilku matek i ich dzieci. Też codzienne, zwykłe, realizowane w domowych wnętrzach, parku, z ilustrowaną książeczką i na macie edukacyjnej. Pokazują normalność. Czułość i ciepło, jakie cechuje każdą matkę w relacjach z jej dzieckiem. Tu nie jest inaczej, ani bardziej, ani mniej. Zespół Downa - inny i obcy, budzący lęk, czasem może odrazę, często współczucie czy nawet niepotrzebną litość, dla tych kobiet jest codziennością i normalnością. Na pewno zmienił i utrudnił ich życie, przekształcił aspiracje i oczekiwania. Nie zabrał jednak radości i szczęścia.

 

Wystawa Listy do Syna została zrealizowana dzięki dotacji uzyskanej w ramach konkursu grantowego programu „Wspieramy Mamy”, ogłoszonego w maju 2007 r. przez firmę AXA. Głównym celem realizacji programu „Wspieramy Mamy” jest pomoc finansowa i merytoryczna organizacjom działającym na rzecz matek w Polsce. Projekt "Listy do syna" , dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, które jest jego autorem, stał się akcją społeczną, przybliżającą problem akceptacji niepełnosprawności. Wystawa od 2008 roku odwiedza różne miasta Polski.

 

Tym razem odwiedziła Łódź, a my pokazaliśmy ją mieszkańcom naszego miasta przygotowując ekspozycję w ZSS nr 5 przy ul. Plantowej, w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia", w Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 1, w Domu Ludowym przy ulicy Tuwima 34 oraz w parafii pw. Podwyższenia świętego Krzyża w Łodzi.

 

Bardzo serdecznie chcemy podziękować Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi za wypożyczenie sztalug, dzięki którym będziemy mogli zaprezentować prace Chrisa Niedenthala i Wioletty Mikusek szerszemu gronu osób.

Serdeczne podziękowania składamy także dyrektorowi ZSS nr 5 w Łodzi - pani Annie Burdyce,  kierownikowi Domu Kultury "Lutnia", Proboszczowi parafii Niepokalanego Serca Św. Antoniego M. Klareta, prezesowi Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i proboszczowi parafii Podwyższenia świętego Krzyża w Łodzi, którzy zezwolili na pokazanie wystawy w ich placówkach.

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z wystawy, zrobionych podczas ekspozycji przed Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 1.

 

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.