^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z bankiem BGŻ Bank Paribas. Wspólnie z bankiem Stowarzyszenie przygotowało paczki dla 25 najbardziej potrzebujących wsparcia dzieci – uczniów SPS nr 168 w Łodzi. 

Pozyskanie środków finansowych z banku BGŻ Bank Paribas w ramach grantu „ Przeciwdziałanie marginalizacji dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym rozwoju umiejętności komunikacyjnych.”  W ramach projektu zakupione zostały pomoce do komunikacji alternatywnej, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi,  które nie potrafią mówić a za pomocą obrazka będą mogły wyrażać swoje myśli, potrzeby, będą mogły nawiązać kontakt z drugą osobą. 

 

Lipiec

Organizacja szkolenia pt. „Kinezjologia rozwojowa oraz formy pracy terapeutycznej z kończyną górną i ręką”. Szkolenie w zakresie terapii ręki było skierowane przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

 

Marzec

Organizacja szkolenia pt. „Alternatywne metody komunikacji” w ramach którego poprowadzone zostały zajęcia na temat: 

  • „Oddziaływanie wspomagające rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób z wieloraką  niepełnosprawnością” - prowadzenie mgr Monika Jerzyk
  • Znaczenie komunikacji alternatywnej w rozwoju psychospołecznym dziecka niepełnosprawnego” - prowadzenie mgr Anna Wróblewska

 

Styczeń-Luty

Organizacja szkolenia pt. „Zdobycie wiedzy i umiejętności do stosowania właściwych metod w pracy rozwijających sprawność psychoruchową dziecka”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 
Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.