^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.


Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej” Łódź, ul.Plantowa 7 informuje, że na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi nr SSP.III.5311.14.2011 w okresie od 20.04.2011 do 30.04.2012 na terenie miasta Łodzi była prowadzona zbiórka publiczna, której celem był remont i doposażenie oddziału przedszkolnego przy ZSS nr 5 w Łodzi.

Kwota zebrana łącznie to 3727,77 zł.

w tym sprzedaż cegiełek 2720 zł, zbiórka do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich 1007,77 zł.

Koszty przeprowadzenia zbiórki w wysokości 368.69 zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia.

Cała kwota zbiórki 3727,77 zł została w całości przeznaczona na realizację celu zbiórki. Koszty remontu: 1560,77 zł. Doposażenie oddziału przedszkolnego (meble, pudełka na zabawki): 2167,00 zł.

Remont oddziału został przeprowadzony nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za hojność i okazane wsparcie!

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.