^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień

Przygotowanie paczek dla dzieci biorących udział w szkolnych Jasełkach.

 

Listopad

Dofinansowanie zakupu wykładziny do sali Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju mieszczącej się w ZSS nr 5.

 

Wrzesień

Firma SWM Poland wsparła nasze działania dotyczące stworzenia Zaczarowanego Ogrodu - miejsca eksploracji świata dla dzieci przedszkolnych.  Podczas licznych akcji pracownicy SWM Poland zebrali 1640 zł, natomiast Zarządu SWM Poland przekazał darowiznę pieniężną w wysokości  3160 zł. Całkowita  kwota w wysokości  4800 zł została  przeznaczona na zakup huśtawki typu "bocianie gniazdo" dla niepełnosprawnych przedszkolaków z Plantusiowego Przedszkola. Tym sposobem spełniają się nasze największe marzenia. Bardzo dziękujemy.

 

Maj / Czerwiec

Z środków pozyskanych w akcji 1%  przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna szkoła”  zostały sfinansowane następujące działania:

  • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I-III gimnazjum mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 brali udział w zajęciach warsztatowych. Zajęcia przygotowane były przez Grupę Rekonstrukcyjną - Leśny Witeź z Łodzi.
    Tematyka warsztatów dotyczyła czasów średniowiecza, początków państwa polskiego i stanowiła wzbogacenie zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, jak również gimnazjum z przedmiotu historia.
  • uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych (klasy I-III) mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 uczestniczyli w wycieczce do Warszawy pod hasłem „Baśnie i legendy Warszawy”.
  • zakup mebli do świetlicy szkolnej ZSS nr 5
  • zakup ławki ogrodowej do przyszkolnego ogrodu
  • zakup pomocy edukacyjnych do wypożyczalni prowadzonej przez Stowarzyszenie
  • zakup słodyczy i napojów – organizacja poczęstunku dla dzieci z WWR i grup przedszkolnych biorących udział w zabawie na zakończenie roku szkolnego.

 

Kwiecień

Szkolenie „Animator zabaw” dla terapeutów i nauczycieli.

W 30 kwietnia na spotkaniu z okazji 10-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Remedium, pani Katarzyna Presler - właścicielka przychodni i jednocześnie Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia, poprosiła o przekazywanie środków pieniężnych na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Goście zamiast rocznicowych upominków hojnie przekazywali darowizny pieniężne dla rzecz naszego Stowarzyszenia. Zaproszeni goście wsparli nas kwotą w wysokości  2000 złotych. Dziękujemy.

 

Styczeń

Szkolenie: „Dziecięca matematyka” dla terapeutów i nauczycieli.

Od stycznia rozpoczęto prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach projektu „Krok naprzód” – indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym. Dzieci biorące w nim udział uczestniczą w zajęciach logopedycznych, Integracji Sensorycznej, Rehabilitacji oraz biorą udział w Treningu Uwagi Słuchowej (metodą Tomatisa). Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.