^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

„MNIEJ WIĘCEJ”

 

ADRES

ul. Plantowa 7, 91- 104 Łódź

 

KONTO STOWARZYSZENIA

Numer konta: Bank Gospodarki Żywnościowej SA: 09 2030 0045 1110 0000 0348 5250

 

KRS: 0000365581

REGON: 100955500

NIP: 9471972931

 

ZARZĄD

Prezes - Dorota Olczyk-Dryniak

Prezes ds. merytorycznych - Olga Szymanowska

Sekretarz-Skarbnik - Alicja Kniewska

Członek Zarządu - Beata Brzezińska

Członek Zarządu - Izabela Duczkowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Joanna Przybył

Zastępca Przewodniczącego - Monika Szrejner

Sekretarz - Elżbieta Kot

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.