^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

   Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej" zrzesza rodziców, terapeutów, psychologów i nauczycieli działających charytatywnie na rzecz dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ludzi życzliwych naszym podopiecznym.

   Działaniami naszymi obejmujemy między innymi podopiecznych placówki Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, wychowanków przedszkola oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi. Nasza działalność skierowana jest na wspomaganie szeroko rozumianej rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród naszych podopiecznych są dzieci niesłyszące, niedowidzące, niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle chore, dzieci z uszkodzonym narządem ruchu, dzieci z trudnościami w uczeniu się wskutek dysharmonii w rozwoju, a także dzieci społecznie niedostosowane wskutek zaburzeń wyższych czynności nerwowych.

   Celem naszego Stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia podopiecznych. Baczną uwagę kierujemy na realizację potrzeb osobistych,edukacyjnych oraz społecznych dzieci. Ważnym zadaniem są działania integracyjne,przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

   W swoich działaniach nie zapominamy też o rodzinach dzieci niepełnosprawnych. Staramy się wspierać je w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze, rekreacji a także integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczania ich potrzeb socjalnych.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.