^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej", ul. Plantowa 7, 91-104 Łódź. 2. Celem przetwarzania są działania wspomagające rehabilitację dzieci będących podopiecznymi Stowarzyszenia oraz SPS 168 w Łodzi.i Zespołu WWR mieszczącego się w SPS 168 w Łodzi oraz obsługa spraw zgłaszanych droga mailową.
3. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
5. Dane przechowywane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.