^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Listopad - Grudzień

Organizacja projektu „Nauczyciel-Lider-Mediator” – We współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, oraz łódzkimi szkołami Specjalnymi: Szkołą Podstawową Specjalną nr 168, Szkołą Podstawową Specjalną nr 128, Szkołą Podstawową Specjalną nr 201 Stowarzyszenie „Mniej Więcej” zorganizowało cykl zajęć skierowanych do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. W ramach projektu odbyły się spotkania z:lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologiem klinicznym- psychoterapeutą, warsztaty prowadzone przez doświadczonych nauczycieli i specjalistów poświęcone pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania oraz spotkania z pedagogiem specjalnym – edukatorem poświęcone zaburzeniom zachowania wynikających z zaburzeń seksualnych u dzieci.

 

Sfinansowanie „Słodkiej niespodzianki” dla dzieci biorących udział w szkolnych Jasełkach.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję dotyczącą zakupu słodyczy dla 30 dzieci – uczniów SPS nr 168 w Łodzi. Dzieci w ten sposób zostały nagrodzone i wyróżnione za przygotowanie i wzięcie udziału w szkolnych Jasełkach.

 

Lipiec - Sierpień

Dodatkowe zajęcia dla dzieci - Trening Uwagi Słuchowej dla dzieci będących pod opieką Stowarzyszenia w ramach projektu „Reklama Dzieciom”

 

Czerwiec

Wycieczka do Zoo Safarii dla najmłodszych dzieci i rodziców będących pod opieką Stowarzyszenia oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Koszty wycieczki: transport, poczęstunek, zajęcia edukacyjne sfinansowane zostały ze środków w ramach dotacji „Reklama Dzieciom” oraz z pieniędzy pozyskanych z 1%.

Warsztaty plastyczne „Maluję palcami co widzę oczami”

 

Maj

Wycieczka do  Uniejowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi.

 

Kwiecień

Sfinansowanie transportu uczniom klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum do zajezdni tramwajowej MPK przy ul. Telefonicznej w Łodzi. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach doradztwa zawodowego i poznawania różnorodnych zawodów. Koszty transportu zostały pokryte ze środków zgromadzonych w ramach 1%.

Organizacja szkolenia na temat „Rozwijanie komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu” Szkolenie skierowane do nauczycieli, terapeutów, logopedów na co dzień pracujących z dziećmi z autyzmem.

 

Marzec

Współorganizacja seminarium pt. „Kształcenie specjalne w dobie przemian a rzeczywistość edukacyjna”.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.