^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień
Przygotowanie poczęstunku na wigilię klasową dla uczniów zaangażowanych w organizację jasełek szkolnych oraz słodkiej niespodzianki dla solistów biorących udział w występach. Bank BGŻ Paribas wspomógł słodyczami naszą świąteczną inicjatywę.

Sfinansowanie zakupu pojemnika na plastikowe nakrętki. Pojemnik stanął przed szkołą SPS nr 168 w Łodzi.

 

Październik
Dofinansowanie uczniom SPS 168 wycieczki do Orzechowa. Podczas zorganizowanej wycieczki uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych z alpakami.

 

Wrzesień
Stowarzyszenie dofinansowało koszty transportu w ramach cyklu wycieczek o charakterze przyrodniczo- edukacyjnym. W ramach projektu we wrześniu odbyła się pierwsza zaplanowana wycieczka do Arturówka, w której uczestniczyli uczniowie SPS nr 168 w Łodzi.

 

Sierpień
Organizacja szkoleń dla nauczycieli, terapeutów o następującej tematyce:

  • „Wspomaganie dzieci w umiejętności skupienia uwagi i zapamiętywania tego co trudne”
  • „Edukacja Matematyczna według koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I”
  • Szkolenia prowadziła mgr Ewa Zielińska

 

Czerwiec
Dofinansowanie kosztów Pikniku rodzinnego zorganizowanego na zakończenie roku dla podopiecznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Piknik odbył się na teranie ogródka mieszczącego się przy SPS nr 168 a główną atrakcją dla dzieci były zajęcia warsztatowe z alpakami.

 

Luty
Stowarzyszenie pozyskało niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z której środki przeznaczone zostały na działalność statutową.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.