^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

 

 

 

Grudzień

Przygotowanie paczek dla dzieci biorących udział w szkolnych Jasełkach.
Zorganizowanie kiermaszu świątecznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Podczas kiermaszu można było zakupić ozdoby przygotowane przez członków Stowarzyszenia oraz piękne anioły wykonane z masy solnej przekazane przez panią Izabelę Sosnowską.
Sfinansowanie warsztatów ceramicznych oraz paczek dla dzieci będących pod opieką Stowarzyszenia  uczestniczących  w zabawie choinkowej.

 

Listopad

Sfinansowanie wycieczki do Ceramilandii dzieciom będącym pod opieką Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej.

 

Wrzesień

Z inicjatywy Dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 116 uczniowie zorganizowali zbiórkę pomocy edukacyjnych, które zostały przekazane naszemu Stowarzyszeniu. Pomoce zasilą zbiór naszej wypożyczalni oraz będą służyły dzieciom uczestniczącym w zajęciach świetlicowych. W sekcji Galerie/Rozmaitości umieszczone są zdjęcia z tego wydarzenia.

 

Czerwiec

Sfinansowanie wycieczki do Wioski Indiańskiej z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolonego. W wycieczce wzięło udział 39 dzieci wraz z rodzicami będących pod opieką Stowarzyszenia „Mniej Więcej”. Zdjęcia z wycieczki znajdują się w sekcji Galerie/Imprezy.

 

Maj

Podczas pleneru malarskiego "Maluję palcami co widzę oczami" chetne dzieci z przedszkola miejskiego oraz przedszkolaki niepełnosprawne intelektualnie z ZSS5 oraz PM1 wzięły udział w konkursie fotograficzno-plastycznym "Dziecięcym okiem". Nagrody w postaci artykułów plastycznych dla wszystkich uczestników ufundowało "Mniej Więcej". 
Zdjęciaz z pleneru znajdują się w sekcji Galerie/Imprezy.

 

Styczeń

Od stycznia rozpoczęto prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach projektu „Pomoc na Dobry Start – wieloprofilowy system wsparcia do samodzielności w formie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 27 dzieci biorących udział w projekcie uczestniczy w zajęciach logopedycznych, Integracji Sensorycznej, Rehabilitacji oraz zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.