^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2020 rok możecie Państwo nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

 
 

 

 

 

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” w ramach akcji 1% w roku 2013 do zagospodarowania nasze Stowarzyszenie „Mniej Więcej” pozyskało środki w wysokości 2930,90zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zgromadzone środki postanowiliśmy przeznaczyć na sfinansowanie podopiecznym Stowarzyszenia wycieczki do Eksperymentarium oraz na zakup szafy.  

W wycieczce wzięli udział uczniowie z klasy IV-VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum będąca pod opieką naszego Stowarzyszenia. Młodzież mogła wypróbować działanie wielu urządzeń oraz doświadczyć na sobie wielu zjawisk, a wiadomo że najlepiej uczyć się i utrwalać wiadomości przez praktykę i doświadczenie. Koszt wycieczki to: 300zł.

Pozostała kwota w wysokości 725zł została wykorzystana na zakup zamykanej szafy. Dzięki nowej szafie będzie możliwość zabezpieczenia i przechowywania sprzętu w pracowni muzycznej.

Dzięki środkom zebranym w ramach Akcji 1% udało się nie tylko doposażyć pracownię muzyczną w nowy mebel ale również udało się zorganizować wycieczkę edukacyjną podopiecznym Stowarzyszenia.

Łącznie w 2013r. w ramach akcji 1% wykorzystaliśmy kwotę w wysokości: 1025zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości: 1905,90zł zostanie przeznaczona w roku 2014 na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.