^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2021 rok możecie Państwo nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozliczenie 1%

 

 

 

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” w 2014r. udało nam się zgromadzić w ramach akcji 1% kwotę 3160,10 zł, dodatkowo z 2013 roku pozostało do wykorzystania 1903,40 zł. Łącznie Stowarzyszenie posiadało do zagospodarowania kwotę w wysokości 5063,50 zł.

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na:

  • organizację zajęć warsztatowych z historii dla podopiecznych naszego Stowarzyszenia,
  • sfinansowanie wycieczki do Warszawy dla podopiecznych będących pod opieką naszego Stowarzyszenia,
  • zakup mebli do świetlicy mieszczącej się w placówce będącej pod opieką Stowarzyszenia,
  • zakup ławki ogrodowej do „Zaczarowanego ogrodu” – miejsca zabaw dla przedszkolaków,
  • zakup pomocy edukacyjnych do wypożyczalni, która jest prowadzona przez nasze Stowarzyszenie.

      

             

  

W maju i czerwcu uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I-III gimnazjum mieszczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 brali udział w zajęciach warsztatowych. Zajęcia przygotowane były przez Grupę Rekonstrukcyjną "Leśny Witeź" z Łodzi. Tematyka warsztatów dotyczyła czasów średniowiecza, początków państwa polskiego i stanowiła wzbogacenie zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, jak również gimnazjum z przedmiotu historia.

Tematyka dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Mitologia Słowian.
  2. Wczesnośredniowieczny szyk
  3. Wczesnośredniowieczny szpan - Warsztat tworzenia ozdób.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W czasie spotkań uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu historii Ojczyzny i czasów średniowiecza. Warsztaty wpłynęły na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, jak również usprawniania manualnego. Koszt organizacji zajęć: 885,60 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://www.xn--mniejwicej-knb.pl/1#sigFreeId2a2b3e89b5

17 czerwca 2015r. odbyła się wycieczka do Warszawy pod hasłem „Baśnie i legendy Warszawy”. W wyjeździe uczestniczyło 34 uczniów ZSS nr 5 z zespołów edukacyjno-terapeutycznych (klasy I-III). Celem wyjazdu była integracja zespołów klasowych, przełamywanie barier i włączanie osób niepełnosprawnych do czynnego udziału w życie kulturalne. Uczestnicy pod opieką pani przewodnik zwiedzali Warszawę - Stare Miasto tropem najbardziej znanych baśni i legend związanych ze stolicą. Efektami wycieczki są niewątpliwie: lepsze zintegrowanie grupy, znajomość prezentowanych baśni i legend, umiejętność właściwego, bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych, zatłoczonych, umiejętność uczestniczenia w sposób odpowiedni w wycieczce prowadzonej przez przewodnika. Koszt organizacji zajęć: 1900 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://www.xn--mniejwicej-knb.pl/1#sigFreeId1619e0e3ab

Kolejnym przedsięwzięciem był zakup ławki ogrodowej (koszt 650 zł) do ogródka przyszkolnego oraz zakup mebli do świetlicy szkolnej (koszt 1213,95 zł)

Pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na zakup pomocy edukacyjnych. Zakupione pomoce zasilą katalog pomocy wypożyczalni prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie. Koszt pomocy edukacyjnych to 461,82 zł.

Z Akcji 1% wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 5063,50 zł, natomiast ze środków własnych dołożyliśmy kwotę 47,87 zł.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.